Zelené pleso

zelene_plesoChata pri Zelenom plese

Dolina Kežmarskej Bielej vody
8 km dlhá dolina vo východnej časti Vysokých Tatier. V hornej časti sa rozvetvuje na Dolinu Zeleného plesa, Dolinu Bielych plies a Predné Meďodoly, ktoré už patria do Belianskych Tatier. Takmer celý komplex doliny je súčasťou chotára mesta Kežmarok.

Zelené pleso


Jedno z najkrajších plies sa nachádza v nadmorskej výške 1550 m. Zaberá plochu 1,7 ha a maximálna hĺbka je okolo 4,5 m. Nemá stály povrchový prítok. Na dne má niekoľko vyvieračiek, v ktorých prúdiaca voda nedovolí usadzovanie kalov, preto sa javia ako svetlé smaragdovo zelené škvrny. Od roku 1880 stojí na jeho brehu turistická chata, v nedávnej minulosti prechodne nazývaná Brnčalova. V súčasnosti sa používa pôvodné pomenovanie - Chata pri Zelenom plese.

Jahňací štít

V období od 15. júna do 30. októbra môžu zdatní vysokohorskí turisti vystúpiť po žlto značkovanom chodníku od Zeleného plesa cez Červenú dolinu na Jahňací štít (2229 m). Z vrcholu je nádherný výhľad na štíty Vysokých Tatier, ale hlavne na takmer celý hrebeň Belianskyh Tatier. Niektoré exponované miesta sú zabezpečené reťazami. Návrat zo štítu po tej istej trase! Pri prechode Červenou dolinou môžu turisti pri troche šťastia pozorovať kamzíky. Nevyrušíte ich ak budete potichu a zostanete na značkovanom chodníku.

zelene-plesoBelianske Tatry

14 km dlhý hrebeň v severovýchodnej časti Tatranského národného parku tvoria vápence a dolomity. Najvyšším vrcholom pohoria je Havran (2152m n.m.) V súčasnosti sú pre návštevníkov sprístupnené modro značkovaným chodníkom cez Zadné Meďodoly na Kopské sedlo, zeleno značkovaným chodníkom z Tatranskej Kotliny okolo chaty Plesnivec k Bielemu plesu a jednosmerným náučným chodníkom zo Ždiaru cez Monkovu dolinu na Široké a Kopské sedlo.

Kam od Zeleného plesa?
Skalnaté pleso cez Veľkú Svišťovku


Po červeno značkovanom chodníku (Tatranskej magistrále), okolo Čierneho plesa serpentínami na Veľkú Svišťovku. Z vrcholu prekrásny výhľad na Kežmarský štít, záver Doliny Zeleného plesa a Veľkou a Malou Zmrzlou dolinou, Červenou dolinou, Dolinou Bielych plies a Belianske Tatry. Takmer celá trasa vedie v subalpínskom a alpínskom výškovom vegetačnom stupni s typickou flórou a faunou. V Sedle Pod Svišťovkou (2023m) sa vyskytuje milonitové pásmo s mimoriadne bohatým zastúpením vysokohorských rastlín.

V Huncovskej doline prechádza chodník v blízkosti kolónie svišťov, spozorovať z tohto chodníka možno aj kamzíka. Aj ochrana týchto druhov je dôvodom pre sezónny uzáver tohto chodníka od 1.11. do 15.6.

jahnaci_stitJahňací štít cez Červenú dolinu

V období od 15. júna do 30. októbra môžu zdatní vysokohorskí turisti vystúpiť po žlto značkovanom chodníku od Zeleného plesa cez Červenú dolinu na Jahňací štít (2229 m). Z vrcholu je nádherný výhľad na štíty Vysokých Tatier, ale hlavne na takmer celý hrebeň Belianskyh Tatier. Niektoré exponované miesta sú zabezpečené reťazami. Návrat zo štítu po tej istej trase! Pri prechode Červenou dolinou môžu turisti pri troche šťastia pozorovať kamzíky. Nevyrušíte ich ak budete potichu a zostanete na značkovanom chodníku.

Kopské sedlo okolo Trojrohého a Bieleho plesa

Od Zeleného plesa prechádza červeno značkovaný chodník takmer súvislými porastami kosodreviny ale s pekným výhľadom na záver Doliny Zeleného plesa a impozantnú , 900 metrov vysokú severnú stenu Malého Kežmarského štítu. Chodník prechádza okolo zanikajúceho Trojrohého plesa v ktorého hladine za zrkadlia vrcholy Predných Jatiek. Pri Veľkom Bielom plese je dôležitá križovatka štyroch turistických chodníkov. Do roku 1974 (kedy vyhorela) tu stála Kežmarská chata. Nenáročný výstup na Kopské sedlo cez ktoré prechádza hranica medzi Vysokými a Belianskymi Tatrami. Zo sedla pekný výhľad na Kozí a Jahňací štít ako aj na hrebeň Belianskych Tatier najmä na jeho západnú časť s vrcholmi Ždiarskej Vidly, Havrana, Nového a Muráňa. Z Kopského sedla možno dolinou Zadných Meďodolov zostúpiť do Javorovej doliny a Tatranskej Javoriny.

Tatranská Kotlina okolo Chaty Plesnivec

Od Bieleho plesa možno zostúpiť po zeleno značkovanom chodníku po úpätí Belianskych Tatier (Predné Jatky, Bujačí vrch) cez Rakúsky chrbát k Chate Plesnivec. Z Predných Meďodolov a Pastvín sa otváre jedinečný pohľad na Dolinu Zeleného plesa. Vari najkrajší je na konci leta, kedy rozkvitne na veľkej ploche ružová vŕbovka úzkolistá. Nad Sedlom Červená hlina, prejdeme starým porastom prirodzeného smrekového lesa v ktorom možno zazrieť okrem iných aj ďatľa trojprstého alebo vzácneho tetrova hlucháňa. Po prekonaní Rakúskeho chrbta chodník prechádza neveľkými plochami stromov vyvrátených počas vetrovej kalamity v novembri 2004. Pozorovať tu možno prirodzenú obnovu lesa bez zásahu človeka. Odtiaľ je tiež pekný výhľad na skalnatý amfiteáter záveru Doliny Siedmich prameňov s Bujačím vrchom a Kozím chrbtom s dominantnými Skalnými vrátami.

Od Bieleho plesa k Šalviovému prameňu

Po modro značkovanom chodníku prejdeme najprv cez takmer súvislý porast kosodreviny k premosteniu cez Biely potok. Tu sa ocitnete na hornej hranici lesa, ktorá je v Tatrách v nadmorskej výške 1500 až 1550 m. Tu sa vyskytuje niekoľko pekných jedincov najkrajšej tatranskej dreviny, borovice limby. Popri Bielom potoku prejdete starým smrekovým porastom a vstúpite do porastu tvoreného odrastajúcou jarabinou pod ochranou ktorej prirodzene obnovuje smrek. Celá plocha vznikla po vetrovej kalamite v rokoch 1970 - 1971.

V dolnej časti tejto trasy prejdete cez rozsiahlu umelo založenú smrekovú mladinu, založenú na predtým vyťažených rúbaniskách a pasienkoch.